Adverteren in Van Dixi tot Barockengel

In het clubblad kunnen advertenties geplaatst worden. Voorwaarde is dat de adverteerders iets te bieden hebben dat voor onze leden interessant is in relatie tot de hobby: de liefhebberij van klassieke BMW auto's en klassieke auto's van merken die daar nauw mee verbonden zijn. Particulieren kunnen z.g. "Klassiekertjes" plaatsen om bijvoorbeeld onderdelen of klassieke BMW's aan te bieden. Voor een klassiekertje, met bewijsnummer, geldt een tarief c.q. bijdrage in de kosten van € 21,00. Voor leden zijn deze advertenties gratis. De advertentie mag worden voorzien van één of meer kleurenfoto's, afhankelijk van de beschikbare ruimte. De advertentie is minimaal 1/4 pagina groot.

Losse advertenties voor bedrijven zijn alleen in overleg mogelijk. In dat geval worden voorwaarden gesteld aan het aanbod (er moet sprake zijn van een tot de categorie "BMW klassiekers" te rekenen auto, toebehoren of onderdelen).

Commerciële advertenties doorlopend

In het clubblad kunnen ook commerciële advertenties geplaatst worden. Deze verschijnen dan gedurende het verenigingsjaar in alle edities. Het aantal advertenties is beperkt, om te waarborgen dat voldoende ruimte overblijft voor redactionele invulling. De beschikbare ruimte kan worden bezet met advertenties in de volgende formaten: hele pagina (A4); halve pagina en kwart pagina. Voor de kwart pagina geldt dat deze staand (halve paginabreedte) of liggend (volle paginabreedte) mogelijk is.

Uitsluiting aansprakelijkheid

BMW Klassieke Autoclub stelt de advertentieruimte tegen kostprijs beschikbaar, maar is niet verantwoordelijk voor de getoonde informatie en beschreven kwaliteit van de aangeboden goederen of diensten. Ook speelt BMW Klassieke Autoclub geen (bemiddelende) rol bij totstandkoming van transacties die uit de advertenties voortvloeien. Vorenstaande houdt dan ook in dat BMW Klassieke Autoclub niet kan worden aangesproken op onjuiste informatie of schade die verband houdt met onderhandelingen of transacties die voortvloeien of zijn ontstaan uit de gepubliceerde advertenties.

Advertentiekosten:

Tarieven 2024:
Binnenzijde blad en volledig in kleur voor 5 plaatsingen
Hele pagina:   € 400,00
Halve pagina: € 225,00

Klik hier voor het opgeven van een advertentie of vragen over adverteren.

Laatst toegevoegde foto's

meer foto's