Lid worden van BMW Klassieke Autoclub

Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december. De contributie bedraagt € 60,00 per jaar. (per 1 januari 2015)

Sinds 1 januari 2015 worden geen inschrijfkosten meer in rekening gebracht.

Als het lidmaatschap in de loop van het jaar ingaat, dan wordt de contributie voor het lopende jaar volgens het hieronder weergegeven schema berekend.

We hanteren in de eerste 3 maanden van het jaar voor nieuwe leden de normale contributie  van € 60,00.
Vanaf 1-4 betaalt het nieuwe lid € 5,50 per resterende volle maand van het jaar.

Bijvoorbeeld als iemand lid wordt vanaf 1 juli betaalt hij nog 6 x € 5,50= € 33,00.
Bij aanmelding krijgt het nieuwe lid de laatste editie van het clubblad aangereikt of toegestuurd.


 
Als je lid wilt worden, dan kun je het formulier op de website afdrukken en na ondertekening daarvan een scan sturen naar onze secretaris, e-mail sercretaris@bmwklassiek.nl 

Het Internetformulier kun je rechtstreeks bereiken door de hiernaast weergegeven button aan te klikken.
 

Laatst toegevoegde foto's

meer foto's