Privacy

BMW Klassieke Autoclub gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van haar leden, adverteerders en andere personen, waar contact mee wordt onderhouden.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), die per 25 mei 2018 in de plaats kwam van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, is een privacystatement vastgesteld. 

Op de Algemene Ledenvergadering van 3 maart 2109 is het privacystatement deel gaan uitmaken van het Huishoudelijk Reglement van BMW Klassieke Autoclub.

Om aan de wettelijke eisen te voldoen zullen gegevens worden bewaard en verwerkt, zoals in het Privacystatement, vastgesteld op 3 maart 2019, is beschreven. Voor de inhoud klik hier.

Laatst toegevoegde foto's

meer foto's