Privacy

BMW Klassieke Autoclub gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van haar leden, adverteerders en andere personen, waar contact mee wordt onderhouden.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), die per 25 mei 2018 in de plaats kwam van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, is een nieuw privacystatement vastgesteld. 

Bij de eerstkomende Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden na 25 mei 2018 zal het privacystatement deel gaan uitmaken van het Huishoudelijk Reglement van BMW Klassieke Autoclub.

Om aan de wettelijke eisen te voldoen zullen gegevens worden bewaard en verwerkt, zoals in het Privacystatement, gedateerd 23 mei 2018, is beschreven. Voor de inhoud klik hier.

Laatst toegevoegde foto's

meer foto's