BMW Clubs NL (verbond Nederlandse BMW Clubs)

BMW Klassieke Autoclub is verbonden met andere BMW auto- en motorclubs:


Deze samenwerking heeft als doel

  • het onderhouden en bevorderen van contacten tussen de aangesloten clubs op elk door hen gewenst gebied;
  • het onderhouden en bevorderen van contacten tussen de aangesloten clubs enerzijds en anderzijds derden, zoals bijvoorbeeld BMW Nederland, BMW Club Europa, enz;
  • het ontwikkelen van activiteiten op public-relations-gebied ten behoeve van de gezamenlijke aangesloten clubs;
  • het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten, indien en voorzover wenselijk geacht door de clubs.

Dit doel zal worden nagestreefd met inachtneming van het principe, dat lidmaatschap nimmer een inbreuk mag betekenen op de eigen autonomie en identiteit van de afzonderlijke clubs.

Lidmaatschap van afzonderlijke clubs van enige andere organisatie kan en mag nimmer gezichtsbepalend zijn voor de Federatie.

BMW Klassieke Autoclub is aangesloten bij de FEHAC en KNAC


In Europees verband zijn wij aangesloten bij BCE (BMW Club Europa.

Laatst toegevoegde foto's

meer foto's