13-07-2011 Persbericht FEHAC

Fiva/FEHAC enquête Trade & Skills

FEHAC houdt enquêtes om beter inzicht te krijgen in het aanwezige vakmanschap binnen de branche van klassieke voertuigen
De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs) is de landelijke belangenbehartiger van de eigenaren en houders van klassieke voertuigen. Naast deze belangenbehartiging stelt de FEHAC zich ook tot doel om het vakmanschap binnen de automotive branche voor met name klassieke voertuigen te behouden. Het gaat er bijvoorbeeld om aankomende vaklieden inzicht te verschaffen in oude ambachten, zoals smeden of toepassen van nieuwe technieken als laser-snijden bij het vervaardigen van niet meer verkrijgbare onderdelen. De huidige monteurs worden immers veelal niet meer opgeleid met zaken als het afstellen van contactpuntjes of carburateurs. Of het stellen van de kleppen, het afstellen van de ontsteking, het doorsmeren van bewegende delen of een complete motor- of versnellingsbak revisie. Om daar een goed beeld van te krijgen heeft de FEHAC al enquêtes gehouden onder de onafhankelijke autobedrijven, die zijn aangesloten bij de BOVAG en de restauratie- en bekledingsbedrijven, die zijn aangesloten bij de FOCWA. Daardoor heeft de FEHAC een goed beeld gekregen wat de bedrijven, die actief zijn in de sector van klassieke voertuigen, aan wensen hebben ten aanzien van bijvoorbeeld opleidingen voor monteurs, die in staat zijn om aan klassieke voertuigen te werken.
 
Enquête onder eigenaren van klassieke voertuigen
In samenwerking met de FIVA, de internationale organisatie voor de belangenbehartiging van klassieke voertuigen, heeft de FEHAC nu ook een enquête samengesteld, die inzicht kan geven wat voor problemen de eigenaren zelf tegenkomen bij de reparatie en/of restauratie van hun klassieke voertuig. Het betreft vragen over reparaties en/of restauratie, ondersteuning tijdens de restauratie, vragen in het geval de reparatie en/of restauratie zelf is uitgevoerd en vragen over het onderhoud van het klassieke voertuig. Aan de hand van de uitslag van de enquête kan de FEHAC actie ondernemen binnen de branche van bedrijven, die actief zijn met klassieke voertuigen.
 
Voor wie is deze enquête bestemd?
Onder klassieke voertuigen worden voertuigen van 25 jaar en ouder verstaan. Dit kunnen zijn: personenauto’s, bestel- of vrachtauto’s, bromfietsen, scooters, motoren, en tractoren. Eigenaren van deze voertuigen worden van harte uitgenodigd om de enquête in te vullen.
 
Enquête invullen
De enquête is te vinden op de website: www.fehac.eu. Bent u eigenaar van een klassiek voertuig, dan kunt u via deze website de enquête invullen tot uiterlijk 1 oktober a.s. Iedereen, die de enquête heeft ingevuld, krijgt de uitslag toegestuurd.

Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs
 
Mobiliteitshuis
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
T        030-659 53 70
F        030-657 07 50                       
E        secretariaat@fehac.nl
I         www.fehac.nl

Terug naar alle nieuws

Laatst toegevoegde foto's

meer foto's