24-03-2018: Huishoudelijk Reglement gepubliceerd

Vandaag is de tekst van het op 4 maart 2018 vastgestelde Huishoudelijk Reglement op de website geplaatst.

In de definitieve versie zijn enkele tekstuele aanpassingen meegenomen zoals deze op de Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn afgesproken.

De volledige tekst is te vinden onder de menu-optie "Clubinfo".

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Omdat deze nieuwe wettelijke regeling ook voor BMW Klassiek gaat gelden, zullen daar ook aanpassingen van het huishoudelijk reglement uit voorvloeien. Het bestuur zal, met het oog op de AVG, waar nodig zorgen voor aanpassing van de gedragsregels en deze bij een volgende ALV aan de leden voorleggen voor definieve opname in het huishoudelijk reglement.

Terug naar alle nieuws

Laatst toegevoegde foto's

meer foto's