25-02-2012 BMW Klassiek benoemt nieuw bestuur

Op zaterdag 25 februari 2012 hield BMW Klassieke Autoclub haar Algemene Ledenverdadering. Er was met ± 25 stemgerechtigde leden sprake van een goede opkomst.

Tijdens de ALV is o.a. de bestuurssamenstelling aan de orde geweest, omdat voor de functie van secretaris en bestuurslid evenementen vacatures ontstonden.

Met algemene stemmen is het bestuur nu als volgt samengesteld:
Voorzitter:               Bernd Zierleyn
Secretaris:             Marcel Winkelman
Penningmeester: Frans Butink
Evenementen:       Michel Körver
Bestuurslid alg.:    Jannes Buiter

Aansluitend aan de ledenvergadering is een film en presentatie vertoond over de Mille Miglia, met vooral aandacht voor de BMW's die daaraan hebben deelnomen. De presentatie werd ondersteund met foto's van de onlangs verreden edities, waaronder die van 2010 en 2011.

Terug naar alle nieuws

Laatst toegevoegde foto's

meer foto's