18-12-2013: FEHAC belastingnieuws dossier MRB

Geachte leden,
 
De kogel is door de kerk.
Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het belasting plan 2014, en daarmee met de oldtimer maatregel.
Er is al veel over te doen geweest, en de inhoud zal allen bekend zijn.
Toch nog even een korte terugblik.
In het regeerakkoord werd aangekondigd dat 'voor het milieu' alle oldtimers volledig MRB zouden moeten gaan betalen.
Het ‘milieu verhaal’ was al snel onderuitgehaald, wat overbleef was een ordinaire belastingverhoging. Eén in een lange reeks lastenverzwaringen waar Nederland de afgelopen tijd mee dood geslagen is.
 
Met vereende krachten hebben we dat gelukkig deels om weten te buigen. De vrijstelling voor >40 jaar is volledig behouden. Voor motoren, bedrijfsvoertuigen en personenauto’s op benzine is er een overgangsregeling met een maximum tarief van €120 p/j en een winterstop.
Voor velen was dat al een grote geruststelling en velen van u hebben verheugd gereageerd. Enkelen niet. En ook dat is heel begrijpelijk, want er zijn wel groepen die hard getroffen worden. Niet alleen de dagelijks-rijdende-niet-echte-liefhebber, maar er zijn ook ‘echte’ liefhebbers aan te wijzen die onevenredig getroffen zijn. Deels zijn dat weeffouten en deels veranderingen die Financiën eenzijdig heeft aangebracht nadat het ‘oldtimer accoord’ mondeling tot stand gekomen was.
De FEHAC heeft zich tot het eind toe ingespannen om – terwijl we het accoord respecteren – die weeffouten te herstellen.
We moeten nu vaststellen dat dat nog niet is gelukt.
 
Op onze recente ALV hebben alle aanwezigen nog eens kunnen horen hoe de hazen lopen, wat realistische verwachtingen zijn, hoe gecompliceerd een dergelijk dossier is en hoe enorm veel werk er ‘onzichtbaar’ gedaan wordt.
Niet alleen uit onze mond, maar vooral ook de aanvullingen door de aanwezige gasten Wouter van Embden (Stichting Autobelangen), Peter-Eloy Staal (directeur KNAC) en Eerste Kamer lid mw Maria Martens (CDA), waren voor velen zeer verhelderend.
 
Maar ‘it ain’t over until the fat lady sings’.
Het laatste woord is hierover ongetwijfeld nog niet gezegd.
Hoewel zoals gezegd voor veel liefhebbers de kou uit de lucht is, zijn er ook leden die op persoonlijke titel bezwaar willen maken. Dat recht heeft een ieder, en zeker van de mensen die onevenredig door een weeffout benadeeld worden is dat goed te begrijpen. Wij zullen hiervoor op korte termijn een modelbezwaarschrift aanreiken dat u ook aan uw leden ter hand kunt stellen.
In de opbrengstberekeningen heeft de Belastingdienst vast gehouden aan een ‘gedragseffect’ dat leidt tot 15% schorsingen. Wij denken dat het wezenlijk meer zal zijn. En, wij hebben de hoop dat wanneer de reële effecten zichtbaar worden, bij MinFin de deur weer open zal staan om te praten over de diverse voorstellen die we al meermaals hebben gedaan voor het repareren van de weeffouten.
Daarnaast blijven we natuurlijk in nauw contact met de andere partijen die actief zijn op dit gebied en we zullen u bij gelegenheid op de hoogte houden van de ontwikkelingen en initiatieven.
 
U hoort binnenkort nader van de FEHAC.

bron: FEHAC-nieuws 18-12-2013

Terug naar alle nieuws

Laatst toegevoegde foto's

meer foto's